ثبت ایده جدید


ایده ی ناب خود را ثبت کنید!!

با استفاده از فرم مقابل شما می توانید ایده ی کارآفرینی خود را در اولین استارت آپ ویکند آسیب های اجتماعی دانشگاه پیام نور مازندران - مرکز ساری ثبت کنید. به یاد داشته باشید که شرح دقیق هزینه ها و جریان های درآمدی و همچنین نیروی انسانی و حمایت های مورد نیاز تاثیر بسزایی در فرایند داوری دارد.

به امید موفقیت شما

اطلاعات ایده